header-about.jpg
Harvard klub Srbije na Danu koledža
Sunday, 22 November 2015

Harvard klub Srbije učestvovao je na drugom Danu koledža koji je organizovao Međunarodni akademski centar u Beogradu. Cilj manifestacije je da pruži podršku svima koji razmatraju studiranje u Americi, kao i na drugim lokacijama u svetu. Trenutni i bivši studenti razmenili su iskustva sa budućim studentima i/ili roditeljima o svojem školovanju u SAD, o životu na kampusu i van njega, finansiranju studija, kao i pronalaženju posla.